El nucli

La seva funció és aconsellar l’alcaldia respecte de projectes de poble.
Les persones que hi participen tenen perfils professionals de rellevància i viuen o tenen una vinculació amb Alella. En formen part a proposta de l’alcaldia i són la base dels diferents projectes de transferència de coneixement de la XETA.